Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht

Borsboom & Hamm adviseert de onderneming in alle juridische kwesties waarmee zij te maken kan krijgen, zoals:

  • het oprichten, inrichten en herstructureren van een onderneming;
  • het opstellen van contracten, zoals aandeelhoudersovereenkomsten;
  • de financiering van de onderneming;
  • fusies en overnames;
  • het aangaan van (of ontbinden van) samenwerkingsovereenkomsten;
  • (het voorkomen van) geschillen en patstellingen in de onderneming.

Ondernemingsprocesrecht:
Als een geschil leidt tot een procedure, kan de sectie Ondernemingsrecht van Borsboom & Hamm u bijstaan. De meest voorkomende ondernemingsrechtelijke procedures (korte gedingen en bodemprocedures) hebben betrekking op:

Contactpersonen: