Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht

Borsboom & Hamm adviseert de onderneming in alle juridische kwesties waarmee zij te maken kan krijgen, zoals:

 • het oprichten, inrichten en herstructureren van een onderneming;
 • het opstellen van contracten, zoals aandeelhoudersovereenkomsten;
 • de financiering van de onderneming;
 • fusies en overnames;
 • het aangaan van (of ontbinden van) samenwerkingsovereenkomsten;
 • (het voorkomen van) geschillen en patstellingen in de onderneming.

Ondernemingsprocesrecht:
Als een geschil leidt tot een procedure, kan de sectie Ondernemingsrecht van Borsboom & Hamm u bijstaan. De meest voorkomende ondernemingsrechtelijke procedures (korte gedingen en bodemprocedures) hebben betrekking op:

 • aandeelhoudersgeschillen;overnameclaims (www.overnameclaims.nl);
 • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen (www.bestuurdersaansprakelijkheid.nl);
 • aansprakelijkheid van adviseurs, accountants, advocaten en notarissen;
 • enquĂȘteprocedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (www.enqueteprocedures.nl); en
 • geschillen tussen joint-venture partners.

Contactpersonen: