Geheimhouding
Geheimhouding

Regel 6 lid 1 van de Gedragsregels voor Advocaten 1992, welke zijn gebaseerd op artikel 46 van de Advocatenwet luidt:

De advocaat is verplicht tot geheimhouding. Hij dient te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.

Dit betekent dat advocaten verplicht zijn – ook als getuige in een rechts- of strafzaak – te zwijgen over de zaken die aan hen door cliënten zijn toevertrouwd, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven daarover te verklaren. Als u verdere vragen hierover hebt, kunt u contact met ons opnemen.