Geheimhouding

Geheimhouding

Regel 3 lid 1 van de Gedragsregels voor Advocaten 2018, luidt:

“De advocaat is op grond van de wet verplicht tot geheimhouding; zo dient de advocaat te zwijgen over bijzonderheden van door hem behandelde zaken, de persoon van zijn cliënt en de aard en omvang van diens belangen.”

Dit betekent dat advocaten verplicht zijn – ook als getuige in een rechts- of strafzaak – te zwijgen over de zaken die aan hen door cliënten zijn toevertrouwd, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven daarover te verklaren. Als u verdere vragen hierover hebt, kunt u contact met ons opnemen.