Privacy statement
Privacy Statement

Borsboom & Hamm N.V. respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die via deze website worden verkregen ten behoeve van het leveren van informatie of publicaties, worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien u uw gegevens aan onze database wilt laten toevoegen of daaruit wilt laten verwijderen, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze afdeling Communicatie: Helga Wervenbos

Borsboom & Hamm N.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.