Contractenrecht, nationaal en internationaal
HANDELSRECHT EN CONTRACTENRECHT

Borsboom & Hamm heeft sinds haar oprichting een praktijk op het gebied van het (internationale) handels- en contractenrecht.

Tot de advieswerkzaamheden op dit terrein behoren onder meer het opstellen, aanpassen en beoordelen van algemene voorwaarden en commerciële contracten (koop, opdracht, agentuur, distributie, franchise etc.), evenals het voeren en begeleiden van contractsonderhandelingen.

Daarnaast omvat dit praktijkgebied de incasso van vorderingen en advisering over het beëindigen van overeenkomsten, over aansprakelijkheids- en schadevergoedingskwesties en over verzekeringsperikelen.

Een belangrijk onderdeel vormt de AGF-praktijk. Borsboom & Hamm staat sinds jaar en dag talrijke AGF-bedrijven uit binnen- en buitenland bij.

De betrokken advocaten beschikken over ruime ervaring in procedures over (internationale) handelsgeschillen inclusief het beslag- en executierecht.

Ook is het team gespecialiseerd in incassoprocedures.

Contactpersonen: