Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid

Het wettelijke uitgangspunt is dat bestuurders, commissarissen en feitelijk beleidsbepalers van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en coöperaties niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Op deze regel bestaan echter belangrijke uitzonderingen.

Bestuurdersaansprakelijkheid is niet alleen een risico bij grote ondernemingen; bestuurdersaansprakelijkheid komt vaak voor in het midden- en kleinbedrijf. Het gaat dan meestal om aansprakelijkheid in geval van faillissement, maar bestuurdersaansprakelijkheid kan ook buiten faillissement aan de orde zijn.

Advocaten van Borsboom & Hamm treden veelvuldig op als faillissementscurator en als bewindvoerder in surseance. Verder verdedigen advocaten van Borsboom & Hamm aansprakelijk gestelde bestuurders en commissarissen en feitelijk leidinggevers en adviseren zij crediteuren en aandeelhouders over aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en feitelijk leidinggevers. Zie ook www.bestuurdersaansprakelijkheid.nl

Contactpersonen: