Herstructurering en Insolventie
Herstructurering en Insolventie

Borsboom & Hamm heeft ruime ervaring met faillissementen en surseances van betaling. Onze advocaten adviseren en assisteren allerlei betrokken partijen zoals banken, bestuurders, schuldeisers en verzekeraars, maar ook collega-curatoren/bewindvoerders. Daarnaast treden zij op als faillissementscuratoren, bewindvoerders en stille bewindvoerders in zogenaamde ‘prepacks’.

Zaken die in dit verband spelen, zijn onder meer (bestuurders)aansprakelijkheid,

financieringsconstructies en mogelijkheden om zekerheden te vestigen of uit te winnen; maar ook: wat mag nog wel en wat mag niet meer? Borsboom & Hamm adviseert over herstructureringen en ‘doorstarts’ en begeleidt deze met het voeren van onderhandelingen en het opstellen van contracten.

Contactpersonen:

 

FAILLISSEMENTEN