Rechtsgebiedenregister

Rechtsgebiedenregister

De advocaten van Borsboom & Hamm zijn in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op de navolgende rechtsgebieden. Deze registratie verplicht hen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien permanente opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.