ADVOCAAT-MEDEWERKER ARBEIDSRECHT EN ONDERNEMINGSRECHT

ADVOCAAT-MEDEWERKER ARBEIDSRECHT EN ONDERNEMINGSRECHT

Borsboom & Hamm is werkzaam in het ondernemingsrecht, waaronder het arbeidsrecht.
Het kantoor is met 20 advocaten gevestigd aan het Weena te Rotterdam.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Suzanne Nieborg, kantoormanager, telefoon 010-2012939.
Sollicitaties kunt u richten aan suzanne.nieborg@borsboomhamm.nl.